Corporate Identity


Vi ser virksomheder, som er de fodboldhold. Når det gælder holdsport er det hensigtsmæssige i at alle på holdet trækker i ens beklædning. På samme måde er det hensigtsmæssigt, at virksomheder trækker i let genkendelig ”beklædning”.


Vi stor erfaring med at skabe ”corporate identity” programmer, som sikrer en entydig og letgenkendelig identitet. Det lyder måske stort, besværligt og dyrt, men det er det ikke – det lille firma har måske blot brug for et nyt logo samt en grafisk linie for visitkort, brevpapir og hjemmeside, imens det større firma f.eks. har behov for retningslinier, som dækker lidt bredere f.eks. banner, annoncer, diplomer, brochurer, datablade, udstillings-materiale, rollups, skiltning, elektroniske nyhedsmails, Word-skabeloner, beklædning m.v. Vi kan stå for det hele lige fra de første idéoplæg til levering af de færdige tryksager, opsætning af facadeskiltning (incl. myndighedsgodkendelser), igangtagning af den fuldt funktionsdygtige hjemmeside (SEO-optimeret), den gennemførte events alt incl. m.v. Kampen om opmærksomheden

I hverdagen bombarderes vi af indtryk fra tv, Internettet, magasiner, supermarkeder m.v. – ingen af os har tid eller mulighed for at fordybe os i alle disse mange indtryk, derfor fravælger vi hurtigt komplicerede budskaber. Det betyder, at vi nogle gange måske fravælger de allerbedste tilbud, fordi formulering, layout og andet ganske enkelt er for dårligt og uprofessionelt.


For at trænge igennem skoven af salgsbudskaber er det derfor nødvendigt at kommunikere klart og tydeligt. Dette gøres bl.a. ved at skabe en grafisk og kommunikationsmæssig profil (corporate identity), som gør, at kun-derne altid nemt og hurtigt genkender afsenderen og forstår budskabet.En klar identitet

At skabe en klar identitet omkring et firma starter i mange tilfælde med at logo, som igen leder til valg af firma-typografi, firma-farver m.v. Summen af disse afspejler virksomhedens værdier og egenart, derfor er det vores erfaring, at processen ofte sætter langvarige interne diskussioner i gang som: Hvad vil vi gerne stå for? Hvordan differentierer vi os fra vores konkurrenter? Er vi klædt på til fremtidens markedssituation? O.s.v.


I nogle tilfælde har vi designet logoer helt fra bunden, andre gange har opgaven været at designe en nyfortolkning af det eksisterende logo, og endelig har vi nogle gange blot skulle stramme en gammel logo-original op, som oprindelig var gnubbet op med Letraset bogstaver.


Herefter skal designlinien implementeres i alt fra brevpapir, annoncer, brochurer, hjemmeside, PowerPoint præsentationer, datablade, visitkort, skiltning o.s.v. Det lyder måske lidt overvældende, men i mange tilfælde spares fremadrettet en masse tid og penge, fordi man får klare rammer at arbejde inden for, og derfor ikke er nødsaget til igen og igen at ”opfinde den dybe tallerken”, hver gang der f.eks. skal udformes nye annoncer.


Nogle firmaer vælger at udarbejde en decideret design-manual, som alt efter detaljeringsgraden kan fylde et A4 ark eller en større mappe/tryksag.Tjekliste


q Logo                 q Firmafarver       q Firmatypografi       q PowerPoint

q Brevpapir          q Faktura             q Følgeseddel           q Visitkort   

q Adresselabels    q Datablade          q Profilbrochure        q Stempel   

q Annoncer          q Banner              q Hjemmeside          q Web-signatur     q Web-banner         


Ø Retur til “Velkommen”

På Time Square i New York får man virkelig indtryk af, hvad der sker, når alle kæmper om opmærksomhed.

Et lille udvalg af de loger, som vi har strammet op eller designet i årenes løb.


Efterhånden som

Sjælsø Gruppen voksede, blev der brug for en omfattende designmanual, som vi stod for.