Klub-koncept


Mange foreninger og klubber lider under, at meget arbejde udføres ulønnet af nogle få ildsjæle. Dette betyder desværre ofte, at en del opgaver bliver syltet og andre ikke bliver løst tiltrækkeligt professionelt. Resultatet bliver nemt, at klubben mister medlemmer og har svært ved at sikre tilgang af nye medlemmer, hvilket i sidste ende svækker klubbens økonomi og drift.


En del klubber udnytter ikke deres indtægtspotentiale fuldt ud, f.eks. bliver der ikke tegnet tilstrækkeligt med annoncer til medlemsbladet/-portalen eller firmasponsorater f.eks. i forbindelse med arrangementer og der tabes medlemmer ved manglende nytegning og gentegning af medlemsskaber.


Det kan også være relevant, at se med friske øjne på omkostningerne og de mulige besparelser - har klubben en aktuel distributionsaftale? Kan der spares ved at styre produktionen strammere? Måske vil en del af klubbens medlemmer gerne modtage medlemsbladet elektronisk til deres Ipad? Kan man dele redaktionelt indhold med andre blade/hjemmesider? o.s.v.


Oplagte indsatsområder:


•  Medlemsblad. I mange klubber er medlemsbladet det mest synlige spor af klubbens aktiviteter,  derfor er kvaliteten af medlemsbladet meget vigtig. Vi tilbyder hjælp til annoncesalget, redaktionel sparring, layout, rentegning, korrektur, trykning samt forsendelse.


•  Medlemskort. Medlemmer kan via deres klubmedlemskort sikres fordelagtige indkøbsfordele, som i værdi kan overstige prisen på selve medlemsskabet, hvorved overvejelse ved tegning/gentegning af medlemsskabet gøres meget nemmere. Medlemskort kan også tilbydes som digitale medlemskort til medlemmerens smartphones.


•  Partner-label. Alle samarbejder skal synliggøres, hvilket bl.a. kan ske ved at udlevere partner-labels, som man f.eks. kender det fra kreditkort på butiksdøre.


•  Events. Det er vigtigt at udvikle og synliggøre klubbens aktiviteter som f.eks. business-klub og arrangementer. Derfor skal al udstillingsmateriel (flag, stole, borde, display, plakater, beklædning m.v.) udføres i klubbens corporate-design. Hertil kommer tiltag, som f.eks. invitationer, diplomer, navneskilte m.v..


•  Hjemmeside. En hjemmeside giver et højaktuelt billede af klubben, derfor skal den hele tiden holdes opdateret, f.eks. med kommende arrangementer, medlemsfordele m.v. - og husk at verden udvikler sig i retning af mindre skærme på smartphones og tables, hvilket kan kræve en designmæssig tilpasning.


- vi tilbyder at tage hånd om alle disse tiltag og meget mere.I mange tilfælde vil det vise sig at være en god investering for klubben at tage os med på råd, fordi omkostningen ved at få udført tingene professionelt ofte vil blive mere end dækket af øgede indtægter fra medlemstilgang, fastholdelse af medlemmer som overvejer at forlade klubben, flere annoncører i medlemsbladet og på hjemmesiden, øgede sponsorindtægter, væsentlige besparelser i produktion og distribution m.v.


Ved at øge klubbens indtægtsgrundlag og minimere udgifterne styrkes klubbens økonomi og klubbens fremadrettede aktiviteter.For at indgå en aftale skal klubben have min. 500 medlemmer.Ø Retur til “Velkommen”

Sejlklubber, bilklubber m.v. har en udfording med at tiltrække og fastholde medlemmer - her kan vores klub-koncept gøre en forskel. I de fleste tilfælde vil det i det lange løb faktisk vise sig at være en god investering.Vi står bag selskabet Klubfordele.dk - en indkøbsordning som klubber og foreninger kan tiltræde uden selv at skulle indgå rabataftaler med en masse firmaer.


Klik på billedet og besøg hjemmesiden Klubfordele.dk

og se hvordan medlemskort kan blive nøglen til en attraktiv rabatordning for medlemmerne, som bla Jaguar Club of Denmark har valgt.
Vi har bl.a. stået for det meste af Jaguar klubbens udstillings-materiale, som omfatter flag, roll-ups, messe-disk, hvervefolder m.v.