Ram plet!


Det er en gammel sandhed, at halvdelen af al markedsføring er spildt, men desværre kan ingen sætte fingeren på, hvilken halvdel det drejer sig om.


Med Internettet og smartphones er der kommet nye kommunikations-værktøjer, hvor man i højere grad kan måle effekten af forskellige tiltag.


En af måder er at strukturere modtagergrupperne, da det naturligvis er forskellige budskaber, der vækker de forskellige modtagers interesse.  Valg af medie vil ofte også variere alt efter hvilken målgruppen, man ønsker at få kontakt til.


En opdeling kan f.eks. se således ud:


l Tidligere tilfredse kunder (Bevar kontakten/genoptag kontakten)


l Tidligere utilfredse kunder (Lyt til kunderne og lær – det er 

   menneskeligt at begå en fejl, men en dumhed at gentage den)


l Eksisterende tilfredse kunder (Skab mersalg fra eksisterende kunder

   og brug dem som ambassadører over for nye potentielle kunder)


l Eksisterende utilfredse kunder

   (Find ud af hvorfor de er utilfredse og gør dem tilfredse)


l Potentielle kundeemner

   (Skab synlighed for ingen køber fra en leverandør de ikke kender)


l Samarbejdspartnere og leverandører

   (Måske vil nye og givtige forretningsmuligheder tilbyde sig selv)


l Finansielle kilder

   (Bliv ”et kendt ansigt” inden du får brug for velvillig finansiering)


l Nuværende medarbejdere (Styrk holdånden og øg resultatet)


l Kommende medarbejdere

   (Dygtige mennesker søger job i attraktive og synlige virksomheder)Ø Retur til “Velkommen”

 

Fagavisen Jern- og Maskinindustrien har i årenes løb fået udarbejdet en Gallup analyse af deres fine læsertal. Vi har stået for idéudvikling og illustrationer til aviserne, som har præsenteret læsertallene.


Pilen som rammer plet, er lavet til erhvervsejendoms- mægleren Reinholdt, som tilbyder at finde de helt rigtige lejemål.